Окси Витал МЦ
Фигура 1
За нас

МЦ Окси Витал

 • профилактика
 • диагностика
 • консултации
 • лечение
 • рехабилитация
 • наблюдение на болни
 • предписване на лекарства
 • превързочни материали
 • медицински пособия
 • лабораторни
 • диагностични изследвания
 • определяне на вида и обема на домашни грижи и помощ на болни
 • извършване на експертиза на временна нетрудоспособност
 • наблюдение
 • контрол и грижи за физическото развитие
 • психическото развитие на лица под 18 години
 • извършване на дейности по здравна промоция
 • трудова медицина
Профилактични прегледи и имунизации, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, извършване на медицински действия и манипулации под контрола и дейността на дружеството, издаване на документи, свързани с горепосочената дейност, обучение на студенти и следдипломно обучение на медицински специалисти по реда ЗЛЗ и клинични изпитвания на лекарствени продукти. Медицински консултации и прегледи за прилагане на Хипербарната Оксигенация. Изпълнение на кислородни терапии.